VLAARDINGEN- De bouw van een zoetwaterfabriek in Vlaardingen is uitgesteld door het Hoogheemraadschap Delfland. De productie van extra schoon zoet water wordt nu meegenomen in de toekomstplannen voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht. Het is nog niet zeker of dit bij renovatie ook mogelijk is.

Het zwemwater in de Krabbeplas is al vele jaren niet toegankelijk door veel blauwalg in het water. Omtegemoet te komen aan de wens van de Vlaardingers om toch zwemwater in de omgeving van deKrabbeplas te realiseren zou D66 het goed vinden om een (tijdelijk) ecologisch (buiten)zwembad aante leggen in de omgeving van de Krabbeplas. Dit lijkt de partij veel ingewikkelde processen met betrekking tot de verbetering van het water te schelen en voorziet in de behoefte van de Vlaardingers.Met Delfland is in de regionale bestuursovereenkomst over de Blankenburgverbinding (2015) vastgelegd
dat er een zoetwaterfabriek wordt gebouwd die water via de waterharmonica naar de Krabbeplas afvoert.
Daarmee wordt de zwemwaterkwaliteit in de Krabbeplas verbeterd. Voor het extra schoon maken van het
water is een zoetwaterfabriek ontworpen die een deel van het gezuiverde water op AWZI De Groote Lucht
kan na-zuiveren met ozon. Hierbij wordt de in het water aanwezig bromide omgezet in bromaat. Onlangs is
door het ministerie van I&W een Nederlandse norm vastgesteld voor bromaat in oppervlaktewater. Omdat
bromaat een zorgwekkende stof is, is het ook niet wenselijk deze op het oppervlaktewater te
brengen. Daarom is de bouw van de zoetwaterfabriek uitgesteld.

De komende maanden worden belangrijke besluiten genomen over de toekomst van de AWZI. In november besluit de gemeenteraad over renovatie over een verhuizing naar bedrijventerrein Vergulde Hand West (naast het toekomstig Azc).

The post UITSTEL BOUW ZOETWATERFABRIEK VLAARDINGEN appeared first on Schiedams Nieuws.

Door Halvari

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.