Wanneer u als werkgever vanaf 2023 het risico op instroom in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW) zelf wilt dragen, dan dient de aanvraag vóór 2 oktober ingediend te zijn bij de Belastingdienst.

Werkgevers kunnen twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW). Hetzelfde geldt als uw organisatie eigenrisicodrager is en wil terugkeren naar de publieke verzekering van UWV. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet in beide gevallen 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. De deadline voor eigenrisicodragerschap vanaf 1 januari 2023 is dus 1 oktober 2022.Bij eigenrisicodragerschap betaalt u geen (volledige) WHK-premie meer maar loopt u wel het risico maximaal 10 jaar de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers te betalen.

Het is daarom aan te bevelen om eerst de voor- en nadelen van het eigenrisicodragerschap inzichtelijk te maken en ervan verzekerd te zijn dat er sprake is van een goed verzuimbeleid. Wanneer u voornemens bent de aanvraag te gaan doen vergeet dan niet de ondernemingsraad (OR) te betrekken aangezien er sprake is van een adviesrecht.

Ook wanneer u wenst terug te keren naar de publieke verzekering van UWV dient u de aanvraag vóór 2 oktober in te dienen.

Waarom uit het publieke bestel stappen?

Wat is de reden waarom werkgevers uit het publieke bestel stappen om eigen risicodrager te worden? Veelal gaat het om het beoogde financiële voordeel maar ook het gevoel ‘ik kan het beter’ is een overweging die UWV vaker hoort.

Voor welke werkgevers is het aantrekkelijk om uit het publieke bestel te stappen?

Werkgevers met een goed arbobeleid kennen vaak een laag verzuim. Gemiddeld kost een zieke werknemer € 200 tot € 300 per dag en hoe lager het verzuim is, hoe hoger in verhouding de publieke premie is.
Bij een werkgever met weinig tijdelijke contracten zullen er nauwelijks medewerkers ziek uit dienst treden waardoor het voordeliger kan zijn om dit risico zelf te lopen.
Indien herverzekeren; het betreft een schadeverzekering waardoor de premie jaarlijks afhankelijk is van de hoogte en duur van de schadeclaims.

Wilt u in 2023 eigenrisicodrager worden of blijven? Met de Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van UWV kunt u zelf berekenen wat uw nieuwe premiepercentages zijn voor de WGA en voor de Ziektewet.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op!

Monique Straver
senior payroll consultant
06 51562834

[email protected]

Deel dit artikel

The post Eigenrisicodragerschap 2023 aanvragen vóór 2 oktober appeared first on AAG.

Door Halvari

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.