SCHIEDAM- Stroomopwaarts heeft afspraken gemaakt met onder meer woningcorporaties, om namen van burgers met achterstallige betalingen door te geven aan Stroomopwaarts, zonder dat betrokkenen hiervan op de hoogte zijn of toestemming hebben verleend. Hieraan wordt ook meegewerkt door Stedin, Eneco en Evides.

Met ingang van 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden onderdeel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Gemeenten hebben daardoor de (juridische) mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden (zonder toestemming) in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Vroegsignalering is een verplichting voor gemeenten om binnen vier weken een hulpaanbod te doen.

Stroomopwaarts geeft namens de waterweggemeenten uitvoering aan deze wettelijke taak. In het beleids- en uitvoeringsplan vroegsignalering van schulden 2021 staat onder andere beschreven hoe de gemeenten met Stroomopwaarts omgaat met een signaal.

The post BEDRIJVEN MELDEN SCHULDENAREN ZONDER TOESTEMMING BIJ STROOMOPWAARTS appeared first on Schiedams Nieuws.

Door Halvari

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.