Twijfelt u of de werkzaamheden voldoende geborgd zijn binnen uw organisatie? Levert de huidige gang van zaken het gewenste resultaat op? Het beschrijven van processen dient niet alleen plaats te vinden in het kader van de verplichting vanuit wet- en regelgeving maar voor de effectieve aansturing. Het beschrijven van processen zorgt voor organisatieverbetering, procesborging en sturing.

Wat?

Maar wat is een proces nou eigenlijk? Een proces is een ordening van activiteiten met een duidelijk beginpunt en eindpunt om zo het gewenste doel of product te bereiken. Het proces bevat dus een input en een (gewenste) output en kan dus zowel intern als extern een toegevoegde waarde leveren. En wat is dan een procesbeschrijving? Een procesbeschrijving is een gedetailleerd overzicht van de activiteiten met de daaraan gekoppelde werkzaamheden.

Waarom?

Als manager of leidinggevende streef je naar het zo efficiënt laten verlopen van de processen binnen het team. Processen welke optimaal verlopen, leiden tot een goede stemming binnen het team, de gewenste kwaliteit en de gewenste efficiëntie. Het beschrijven van processen zorgt voor het registreren van kennis, het duidelijker verdelen van de taken en verantwoordelijkheden en het inzichtelijk maken van welke IT- en informatiesystemen er voor bepaalde activiteiten nodig zijn. Het zorgt dus voor overzicht en inzicht.

Het voordeel van een goede procesbeschrijving is dat het eenmalig opgesteld kan worden en het hierna gemakkelijk is om veranderingen aan te brengen.

Hoe?

Hoe komt men tot een procesbeschrijving? Dit bestaat uit de volgende stappen:

Identificeren van de huidige stappen.
Beschrijven van de huidige stappen.
Ontwerpen van de gewenste stappen.
Implementeren van de gewenste stappen.
Beheren van de gewenste stappen.
Dus?

Met een procesbeschrijving wordt het gemakkelijk om te sturen, te controleren, te communiceren met (nieuwe) medewerkers en men kan zich verantwoorden richting hoger management of toezichthoudende instanties.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Sjoerd Simons
Trainee
073 6409139

[email protected]

The post Het nut van procesbeschrijvingen appeared first on AAG.

Door Halvari

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.