Er is hedendaags geen ontkomen meer aan: het opstellen van een meerjarenprognose. Enerzijds gedreven door de eigen behoefte aan meer inzicht, anderzijds door de verantwoording richting bijvoorbeeld mogelijke financiers. In dit artikel tips en valkuilen om een succesvolle meerjarenprognose op te stellen.

Tips
Bepaal vooraf het doel van de prognose. Is er financiering beoogd, ga dan voor een conservatieve insteek. Betreft het een strategisch plan, dan past ambitie beter;
Stem de horizon af op het doel. Wordt bijvoorbeeld de financiële impact van een nieuwbouwproject getoetst, kies dan minstens voor de gebruiksperiode van het pand.
Stem het aggregatieniveau af op het doel. Streef daarbij naar een zo hoog mogelijk niveau, tenzij het echt niet anders kan;
Kies voor actuele, betrouwbare en herleidbare gegevens om te voorkomen dat er met verouderde en/of foutieve invoer wordt gewerkt;
Stel tegenvallende scenario’s op om aan te kunnen tonen dat de prognose tegen een stootje kan;
Probeer de uitkomsten op EBIT(DA) niveau te begrijpen. Zijn er onlogische mutaties in de toekomstige jaren, ga dan terug naar de tekentafel.
Valkuilen
Verschillen in berekende afschrijvingen en rente ten opzichte van de begroting. Dat deze verschillen kunnen staan is geen probleem, maar kies dan de lijn die het meest realistisch is;
Het continueren van incidentele posten vanuit de begroting. Zorg voor een genormaliseerd startjaar, zodat incidenten niet ten onrechte een langdurig effect hebben op de uitkomsten;
Het over het hoofd zien van investeringen in inventaris en automatisering op de lange termijn. Met name bij meerjarenonderhoudsplannen worden deze posten buiten beschouwing gelaten;
Geen actueel prijspeil bij investeringen. Zeker in tijden van uitzonderlijke inflatie is het prijspeil van (vastgoed)investeringen cruciaal geworden;
Geen duidelijk beeld van cliëntenverschuivingen bij vastgoedprojecten. Met name bij gelijktijdige projecten kan er tijdelijk een gebrek aan capaciteit ontstaan om cliënten te huisvesten;
Te optimistische uitgangspunten hanteren. Om tot gewenste uitkomsten te komen worden nogal eens de uitgangspunten onrealistisch herzien.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Marloes Raaijmakers
business consultant
073 6409161

[email protected]
Meer artikelen van deze auteur

The post Tips en valkuilen bij meerjarenprognoses appeared first on AAG.

Door Halvari

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.