Ingezonden brief

Want verstoorbaarheid, in de fijnste zin van het woord, zou een goed bestuurder sieren. Niet dus… Het lot van het intrekkingsverzoek is feitelijk al bezegeld als je als inspreker komt.

Want het kan natuurlijk niet, dat een gemeenteraadslid, al zou deze nog zo welwillend en bereid zijn, in enkele momenten en ook nog tijdens een volle vergaderagenda, bij de stemming een ter zake kundig en doordacht antwoord geeft. Kortom: hier valt ook iets uit te leren, want wat is de functie van het inspreken? Het beste voorbeeld is wellicht dat enkele raadsleden evenals insprekers beweren het juridisch gelijk aan hun zijde te hebben. Al durf ik te beweren dat onze onderbouwing actueler en vollediger is.

Het is ook schrijnend om “onderbouwingen” van de in-stemmers met het collegevoorstel te beluisteren zoals: “Ook wij vragen ons af of dit windpark wel op de beste locatie van Nederweert is geplaatst..“, en we vervolgens geadviseerd worden lid te worden van Zuidenwind want dan hebben we wel een stem. Hoezo dan? …het merendeel van de leden van Zuidenwind is niet lokaal, laat staan windpark-omwonende. En het zou me benieuwen hoe er wordt gestemd in de algemene ledenvergadering, indien ik als lid voorstel, gezien de megawinsten, de turbines ‘s nachts stop te zetten.

We konden ook aankloppen bij het omgevingsfonds. Waarvoor? Struwelen en juwelen? Dan werd nog de optie gegeven om te verhuizen, hoewel even later voorondersteld werd dat de gemeente ons daar echt niet bij gaat helpen… Gelukkig is wel hardop gezegd dat een ongestoorde nachtrust een basisvoorwaarde is voor een goede gezondheid (hoeven we dat niet meer steeds te bewijzen toch?). Kwalijker is dat een raadslid roept: “Als je deze vergunning nu gaat intrekken zou dat kunnen betekenen dat op een heleboel andere terreinen ook dat verzoek gaat komen…” Ai…Hierin herken ik onderdelen van de onderwijsvisie begin vorige eeuw…

Hartverwarmend was wel de inspanning van een aantal CDA gemeenteraadsleden, die vervolg hebben gegeven aan de zorgen die ze ook geuit hebben ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen. Zich wel verdiept hebben in t dossier, de onderbouwing, de juridische status en ook ten lande te rade gegaan zijn. En bovenal: zich ten dienste stelden vd belangen van de burger. Dit werd niet opgepikt door collega’s uit de coalitie helaas… in plaats van dialoog werden wedervragen afgevuurd. Onderlinge dialoog in de gemeenteraad moet denk ik op de agenda van komende (bij)scholingsdagen.

Voor degenen die niet de gelegenheid hebben de raadsvergadering met de insprekers terug te luisteren is gelegenheid een mail te sturen naar [email protected] In duidelijke taal krijgt U dan de uitleg waarom de verleende vergunning windpark Ospeldijk WEL HERROEPLIJK is. Waarmee duidelijk gemaakt wordt waarom wij vinden dat hier in Nederweert de regels worden omzeild. En wat we vinden van de summiere, niet onderbouwde dan wel onjuiste antwoorden op de 103 pagina´s geschreven zienswijzen van gedupeerde omwonenden. Ook krijgt U dan de tekst met onder andere de oproep die gedaan is aan de burgemeester om een integriteitsronde te maken. Dit is nog niet gebeurd maar wat is niet kan nog komen toch?

Tot slot
We zijn na ons eerste verzoek tot intrekking van de ten onrechte (en zonder onze mogelijkheid tot inspraak) verleende vergunning voor windpark Ospeldijk, inmiddels 2 jaar verder. Ondanks de vele klachten over ziekmakende verstoring van de avond- en nachtrust. Ondanks meerdere handhavings- en inmiddels meerdere intrekkingsverzoeken. Ondanks uitgebreide pogingen van ons om bestuurders te informeren over de impact van windturbines op onze omgeving en onze gezondheid, en uiteindelijk zelfs verzoeken van een aantal omwonenden om slaapplekken voor hen te regelen.

Er wordt geen gehoor gegeven…
Onvoorstelbaar.
Onverstoorbaar…

Namens omwonenden windpark Ospeldijk

Francy Boes

Het bericht Ingezonden brief | Storing en helaas geen verstoring… verscheen eerst op Nederweert24.

Door Halvari

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.