Er komen een aantal grote uitdagingen af op de regio. De zeven Midden-Limburgse gemeenten, waaronder Nederweert, dienen bij het Rijk een voorstel in voor een Regio Deal. Daarin leggen de gemeenten een strategische visie neer die antwoord geeft op de uitdagingen voor de komende jaren. Titel van de visie is ‘Transitie met ambitie’. Op donderdag 26 januari lieten zo’n 70 bestuurders, raadsleden en commissieleden van de gemeenten zich in onze raadzaal informeren over de ontwikkelingen rondom de Regio Deal.

Regio Deal

Betekenisvolle rol in regio
Wethouder Franssen opende de bijeenkomst van de samenwerkende gemeenten Midden-Limburg (SML). Hij was verheugd om gastheer te zijn in de vernieuwde raadzaal: “Als gemeentebestuur vinden we het cruciaal om een betekenisvolle rol in de regio in te nemen. Alleen door een goede onderlinge samenwerking behouden we het unieke karakter van Midden-Limburg en zorgen we dat het goed wonen en werken blijft. Daarvoor nemen we onze verantwoordelijkheid.”

Verbindend hart
De regio Midden-Limburg is het verbindend hart van Limburg. “De komende jaren komt er veel op de regio af”, aldus wethouder Franssen. “Samen met partners in de regio en SML pakken we de kansen en uitdagingen op. Zo blijven we ook in de toekomst een krachtige regio.” Hiervoor werken de gemeenten samen in zes werkvelden: economie, energie, ruimte, mobiliteit, recreatie en toerisme, en wonen. In de werkvelden ontmoeten ambtenaren en bestuurders elkaar, wisselen ze informatie uit en stemmen ze beleid met elkaar af.

Voorzieningenaanbod
Midden-Limburg vervult onder meer een belangrijke functie voor wonen en werken. Binnen SML wordt ook gewerkt aan het versterken van de voorzieningen. Hierbij wordt de regionale afstemming gezocht. Met als doel een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Na de opening gaven onder anderen Gerd Leers en wethouder Martijn van den Heuvel van Weert uitleg over de gekozen strategie en het voorstel richting het Rijk. Leers was burgemeester en minister en is projectleider van de Midden-Limburgse Regio Deal.

Investeren met draagvlak
De investeringsagenda en het ingediende voorstel voor de Regio Deal gaan uit van de benadering van onderop. Daarbij bouwen ze voort op goed werk uit het verleden. “Veranderingen slagen alleen als daarvoor draagvlak is bij de mensen die het aangaat”, aldus Gerd Leers. Bij het opstellen van het voorstel is gesproken met veel maatschappelijke organisaties die dagelijks in verbinding staan met de ondernemers, inwoners en met elkaar. SML maakt gebruik van de kracht van inwoners, ondernemers en instellingen. De kosten voor het realiseren van de investeringsagenda zijn berekend op 60 miljoen euro. De regio hoopt dat het Rijk voor 30 miljoen euro mee gaat betalen en zoekt daarnaast de samenwerking met andere maatschappelijke partners.

Wat is een Regio Deal?
Het Rijk geeft met Regio Deals impulsen aan belangrijke ontwikkelingen in Nederlandse regio’s. Het is een samenwerkingsovereenkomst tussen Rijk en regio (gemeenten en partners) om welvaart en welzijn in een regio te bevorderen. Het kabinet heeft voor deze regeerperiode in totaal € 900 miljoen opzijgezet voor dit doel. Voor de vierde tranche is ruim € 284 miljoen beschikbaar. Een Regio Deal bedraagt tenminste € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.

Proces
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beoordeelt de ingediende voorstellen van de diverse regio’s. Naar verwachting ontvangt SML in het vroege voorjaar van 2023 hiervan de uitkomst. Bij een positieve beoordeling werken Rijk en regio toe naar een Regio Deal. Ze maken afspraken over onder meer doel, resultaat, financiële middelen en de samenwerking. De toekenning van de uiteindelijke financiële bijdrage van het Rijk aan een Regio Deal vindt bij afronding van dit vervolgtraject plaats. Doel is om eind 2023 te starten met de uitvoering van de Midden-Limburgse Regio Deal ‘Transitie met ambitie’. Meer informatie over SML en de Regio Deal is te vinden op deze website.

Het bericht Regio Deal is investeren met draagvlak; Nederweert gastgemeente voor Midden-Limburg verscheen eerst op Nederweert24.

Door Halvari

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.